COVID-19 Instructies Zwembadbezoek

Specifieke richtlijnen Aqua Vita

1. Zwembadbezoek enkel mogelijk op basis van reservering;
2. Maximale bezoektijd 1 uur;
3. Maximaal 10 bezoekers tegelijk in het zwembad;
4. Maximaal 10 minuten voor aanvang van uw reservering aanwezig op onze locatie;
5. Ingang zwembad doordeweeks tussen 8:30 uur en 17:00 uur via bar eerste etage (bereikbaar via trap of lift);
6. Ingang zwembad doordeweeks vóór 8:30 uur & ná 17:00 uur en in het weekend via terras zwembad (bereikbaar via brandtrap naast carwellness);
7. In- en uitgang mindervaliden als gebruikelijk (klik op de aanwezige bel voor service/toegang);
8. U dient zich voorafgaand aan uw zwembadbezoek in onze bar te melden;
9. Eventuele betalingen in onze bar enkel met PIN. Contante betaling niet mogelijk;
10. Vanaf 5 minuten voor de aanvangstijd van uw reservering kunt u inchecken;
11. Uiterlijk tot 10 minuten na de aanvangstijd van uw reservering kunt u inchecken;
12. Zorg dat u voorafgaand aan uw zwembadbezoek naar het toilet bent geweest (thuis);
13. U dient uw zwemkleding reeds aan te hebben (onder uw reguliere kleding);
14. Voorkom zoveel mogelijk aanraking met leuningen en deurklinken;
15. Volg te allen tijde de aangegeven routing (eenrichtingsverkeer);
16. Probeer zoveel als mogelijk uw hoofd boven water te houden;
17. Houd rekening met uw medebezoeker;
18. Probeer u te beperken tot 'bewegen in het water';
19. Zorg dat u tijdig het zwembad verlaat;
20. U wordt verzocht thuis te douchen (douchen op onze locatie niet toegestaan);
21. Omkleden na het zwemmen verplicht in de kleedcabines;
22. Verlaat onze locatie via de uitgang van de kleedruimte;
23. Volg instructies van het aanwezige personeel;
24. Houd voldoende (1,5 meter) afstand, ook in het water.

Protocol Verantwoord Zwemmen (algemene richtlijnen)

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
9. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
13. Douche thuis voor en na het zwemmen;
14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Richtlijnen RIVM (algemene richtlijnen)

1. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is;
3. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
5. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
6. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
7. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
8. Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
9. Vermijd het aanraken van je gezicht;
10. Schud geen handen.